Nowy projekt edukacyjny 
dla Pracowników szpitali

Partner merytoryczny

Partner

Organizator

Przyjazna komunikacja

Komunikacja z pacjentem, zwłaszcza pediatrycznym, 
odgrywa jedną z kluczowych ról w procesie terapeutycznym

Pozytywnie wpływa na przebieg leczenia

Usprawnia współpracę pacjenta z personelem medycznym

Polepsza kondycję psychiczną dziecka

Projekt zapoczątkowało Wielkie Badanie Dziecięcych Szpitali Jednym z obszarów wymagających ulepszenia okazała się komunikacja na linii szpital - mały pacjent. Na niego wskazało również ponad 70% respondentów Wielkiego Głosowania.
Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację K.I.D.S.

Połączyła nas troska o małych pacjentów, którzy często nie rozumieją tego, co się z nimi i wokół nich dzieje. Rzeczywistość szpitalna jest dla nich trudna i skomplikowana, dlatego chcemy, by poczuli jeszcze większe wsparcie otaczających ich dorosłych, w tym wypadku Pracowników medycznych.

W tym celu połączyliśmy nasze siły i przygotowaliśmy kompleksowy projekt wspierający kadrę medyczną i niemedyczną. Dzięki temu, działania opiekuńcze, obudowane będą o dodatkowe narzędzia komunikacyjne gotowe do wykorzystania w chwilach kryzysu.

W ramach prowadzonego projektu, przygotowane zostaną również m.in. szkolenia, specjalny przewodnik, materiały informacyjne czy aktywne grupy wsparcia. Wierzymy, że całość ułatwi kontakt z małymi pacjentami, tak aby zmiany była długofalowym, wspierającym wszystkich, procesem.

Cele projektu

Projekt ma na celu wsparcie Pracowników szpitali w obszarze komunikacji z pacjentem, poprzez:

  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych mających kluczowe znaczenie dla przebiegu leczenia, kondycji psychicznej oraz poziomu współpracy małego pacjenta,
  • dostarczenie niezbędnych narzędzi, które pozwolą zniwelować trudności w komunikacji i ułatwią współpracę z małymi pacjentami.

Realizowany od 2021 roku projekt jest skierowany do Pracowników medycznych i niemedycznych szpitali oraz pośrednio do małych pacjentów.

Działania w ramach projektu

W pięciu warszawskich szpitalach edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny przeprowadzą warsztaty oraz sesje mentoringowe. 

Dzięki organizacji serii szkoleń, sesji mentoringowych i innych działań rozwojowych, chcemy dostarczyć nowe narzędzia pracownikom szpitali, dać przestrzeń do ich przećwiczenia oraz wspierać ich wdrażanie w codziennej pracy.

Warsztaty zostaną przygotowane w oparciu o metodologię Pozytywnej Dyscypliny. Na potrzeby niniejszego projektu został zebrany zespół składający się z edukatorów Pozytywnej Dyscypliny: psychologów, socjologów i pedagogów. 

W ramach projektu Uczestnicy będą mieli dostęp do dedykowanej strony internetowej, na FB oraz materiałów szkoleniowych.

Przebieg projektu

Projekt realizowany jest od roku, a poprzedziło go Wielkie Badanie Dziecięcych Szpitali Fundacji K.I.D.S. Kluczowe filary projektu oraz jego harmonogram:

Harmonogram

  • lipiec 2021 - tworzenie zarysu projektu
  • wrzesień 2021 - głosowanie rodziców na projekt do realizacji
  • zima 2021 - prace na zapleczu projektu
  • wiosna 2022 - tworzenie ankiet ewaluacyjnych dla komisji bioetycznej i w celu badania potrzeb środowiska medycznego
  • lato 2022 - prowadzenie szkoleń z zakresu Pozytywnej Dyscypliny w pięciu ośrodkach szpitalnych:
  • jesień 2022 - warsztaty mentoringowe w szpitalach
  • zima 2022 - powstanie „Przewodnika pozytywnych relacji z małym pacjentem” i ewaluacja projektu

Trzy filary, aby osiągnąć długotrwałe efekty:

Stacjonarne warsztaty w małych grupach

Sesje mentoringowe

Dedykowany przewodnik i grupa wsparcia na Facebooku

Otrzymaj informację o projekcie i podręcznik komunikacji*

Damy Ci znać o rezultatach tego projektu i - *jeśli jesteś zawodowo związany z medycyną - prześlemy „Przewodnik pozytywnych relacji z małym pacjentem”, który powstanie jako jego efekt w grudniu 2022 r. 

Podręcznik obejmie wskazówki i przykłady konkretnych zwrotów, pomocnych w relacji medycznej z małym pacjentem i jego rodzicem.

 

Partner merytoryczny

Partner

Organizator

crossmenu
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram