Koszyk
Produkt dodany do koszyka Produkt zaktualizowany Produkt usunięty z koszyka Brak produktu na magazynie Podaj prawidłową ilość

Brak produktów w koszyku.

Nowy projekt edukacyjny 
dla Pracowników szpitali

Partner merytoryczny

Partner

Organizator

Przyjazna komunikacja

Komunikacja z pacjentem, zwłaszcza pediatrycznym, 
odgrywa jedną z kluczowych ról w procesie terapeutycznym

Pozytywnie wpływa na przebieg leczenia

Usprawnia współpracę pacjenta z personelem medycznym

Polepsza kondycję psychiczną dziecka

Projekt zapoczątkowało Wielkie Badanie Dziecięcych Szpitali Jednym z obszarów wymagających ulepszenia okazała się komunikacja na linii szpital - mały pacjent. Na niego wskazało również ponad 70% respondentów Wielkiego Głosowania.
Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację K.I.D.S.

Połączyła nas troska o małych pacjentów, którzy często nie rozumieją tego, co się z nimi i wokół nich dzieje. Rzeczywistość szpitalna jest dla nich trudna i skomplikowana, dlatego chcemy, by poczuli jeszcze większe wsparcie otaczających ich dorosłych, w tym wypadku Pracowników medycznych.

W tym celu połączyliśmy nasze siły i przygotowaliśmy kompleksowy projekt wspierający kadrę medyczną i niemedyczną. Dzięki temu, działania opiekuńcze, obudowane będą o dodatkowe narzędzia komunikacyjne gotowe do wykorzystania w chwilach kryzysu.

W ramach prowadzonego projektu, przygotowane zostaną również m.in. szkolenia, specjalny przewodnik, materiały informacyjne czy aktywne grupy wsparcia. Wierzymy, że całość ułatwi kontakt z małymi pacjentami, tak aby zmiany była długofalowym, wspierającym wszystkich, procesem.

Cele projektu

Projekt ma na celu wsparcie Pracowników szpitali w obszarze komunikacji z pacjentem, poprzez:

  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych mających kluczowe znaczenie dla przebiegu leczenia, kondycji psychicznej oraz poziomu współpracy małego pacjenta,
  • dostarczenie niezbędnych narzędzi, które pozwolą zniwelować trudności w komunikacji i ułatwią współpracę z małymi pacjentami.

Realizowany od 2021 roku projekt jest skierowany do Pracowników medycznych i niemedycznych szpitali oraz pośrednio do małych pacjentów.

Działania w ramach projektu

W pięciu warszawskich szpitalach edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny przeprowadzą warsztaty oraz sesje mentoringowe. 

Dzięki organizacji serii szkoleń, sesji mentoringowych i innych działań rozwojowych, chcemy dostarczyć nowe narzędzia pracownikom szpitali, dać przestrzeń do ich przećwiczenia oraz wspierać ich wdrażanie w codziennej pracy.

Warsztaty zostaną przygotowane w oparciu o metodologię Pozytywnej Dyscypliny. Na potrzeby niniejszego projektu został zebrany zespół składający się z edukatorów Pozytywnej Dyscypliny: psychologów, socjologów i pedagogów. 

W ramach projektu Uczestnicy będą mieli dostęp do dedykowanej strony internetowej, na FB oraz materiałów szkoleniowych.

Przebieg projektu

Projekt realizowany jest od roku, a poprzedziło go Wielkie Badanie Dziecięcych Szpitali Fundacji K.I.D.S. Kluczowe filary projektu oraz jego harmonogram:

Harmonogram

  • lipiec 2021 - tworzenie zarysu projektu
  • wrzesień 2021 - głosowanie rodziców na projekt do realizacji
  • zima 2021 - prace na zapleczu projektu
  • wiosna 2022 - tworzenie ankiet ewaluacyjnych dla komisji bioetycznej i w celu badania potrzeb środowiska medycznego
  • lato 2022 - prowadzenie szkoleń z zakresu Pozytywnej Dyscypliny w pięciu ośrodkach szpitalnych:
  • jesień 2022 - warsztaty mentoringowe w szpitalach
  • zima 2022 - powstanie „Przewodnika pozytywnych relacji z małym pacjentem” i ewaluacja projektu

Trzy filary, aby osiągnąć długotrwałe efekty:

Stacjonarne warsztaty w małych grupach

Sesje mentoringowe

Dedykowany przewodnik i grupa wsparcia na Facebooku

Otrzymaj informację o projekcie i podręcznik komunikacji*

Damy Ci znać o rezultatach tego projektu i - *jeśli jesteś zawodowo związany z medycyną - prześlemy „Przewodnik pozytywnych relacji z małym pacjentem”, który powstanie jako jego efekt w grudniu 2022 r. 

Podręcznik obejmie wskazówki i przykłady konkretnych zwrotów, pomocnych w relacji medycznej z małym pacjentem i jego rodzicem.

 

Partner merytoryczny

Partner

Organizator

crossmenu