Postanowienia ogólne

Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy – właściciel i administrator
  Serwisu, firma Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy z siedzibą przy ul 11 listopada 28/22, 03-436 Warszawa, Polska, NIP 113.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się
  do newsletterów należących do Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy.
 3. Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób
  nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 1. Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy oraz Produktów i usług partnerów handlowych Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 2. Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy jest zgoda Klientów, jak
  również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
 • umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
 • realizacji zamówień na Produkty i usługi Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy,
 • reakcji na informacje przesłane Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
 • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
 • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy oraz Produktów i usług partnerów handlowych Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
  Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.
 1. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z
  zawarciem i wykonywaniem umowy przez Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy.
  Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
  osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy oraz Produktów i usług partnerów handlowych Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza
  kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 5. Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego
  wykonania usług przez Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy.
 6. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą
  elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 7. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
  komórkowego, adres.
 8. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony
  internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny pozytywnadyscyplina.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.pozytywnadyscyplina.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
  – z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie
  strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony
  www.pozytywnadyscyplina.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.pozytywnadyscyplina.pl.
 9. W przypadku uzyskania przez Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.pozytywnadyscyplina.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.pozytywnadyscyplina.pl i jej poddomen Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.pozytywnadyscyplina.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.pozytywnadyscyplina.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy i dostępnych na www.pozytywnadyscyplina.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego
  imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Wydawnictwu POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy zwracać się do czytelników po imieniu.
 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy za pośrednictwem www.pozytywnadyscyplina.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz
  zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy oraz partnerów handlowych Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy)
 4. Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu
  bezpośredniego produktów i usług Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy.
 5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.pozytywnadyscyplina.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy i pozytywnadyscyplina.pl.
 6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych pozytywnadyscyplina.pl.
 7. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 2. Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Wydawnictwa POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Wydawnictwa POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
  obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http://www.pozytywnadyscyplina.pl/polityka-prywatnosci W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Wydawnictwo POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Wydawnictwa POZYTYWNA DYSCYPLINA s.c. J. R. Baranowscy serwisu i newsletterów.
Copyright © PozytywnaDyscyplina.pl
X