Koszyk
Produkt dodany do koszyka Produkt zaktualizowany Produkt usunięty z koszyka Brak produktu na magazynie Podaj prawidłową ilość

Brak produktów w koszyku.

Warunki współpracy

Pozytywna Dyscyplina – Program Afiliacyjny

Porozumienie

Rejestrując się jako Partner w Programie Partnerskim Pozytywna Dyscyplina („Program”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki korzystania z usługi”).

Pozytywna Dyscyplina zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub ulepszające obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom korzystania z usługi. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Twojego Konta i przepadek wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki konta

  • Aby wziąć udział w tym Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Aby zostać Partnerem, musisz mieszkać w Stanach Zjednoczonych.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
  • Aby ukończyć proces rejestracji, musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne wymagane informacje.
  • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – jeden login współdzielony przez wiele osób jest niedopuszczalny.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Pozytywna Dyscyplina nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.
  • Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie publikowane Treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
  • Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Podczas korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
  • Nie możesz wykorzystywać Programu Partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktu Pozytywna Dyscyplina .

Linki/grafiki w Twojej witrynie, w Twoich e-mailach lub innych komunikatach

Po zarejestrowaniu się w Programie Partnerskim zostanie Ci przydzielony unikalny Kod Partnerski. Możesz umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które dostarczamy z Twoim Kodem Partnerskim na swojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych komunikatach. Dostarczymy Ci wskazówki, style linków i szatę graficzną do wykorzystania w linkowaniu do Pozytywnej Dyscypliny . Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez powiadomienia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, udostępnimy Ci specjalne formaty linków do wykorzystania we wszystkich linkach między Twoją witryną a Pozytywną Dyscypliną . Musisz upewnić się, że każdy z linków między Twoją witryną a Pozytywną Dyscypliną prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki do Pozytywnej Dyscypliny umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową, które prawidłowo wykorzystują specjalne formaty linków, nazywane są „Linkami Specjalnymi”. Opłaty za polecenie otrzymasz tylko w odniesieniu do sprzedaży na Pozytywnej Dyscyplinieprodukt występujący bezpośrednio za pośrednictwem Specjalnych Linków; nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniechanie przez Ciebie lub osobę, którą polecasz, korzystania ze Specjalnych linków lub nieprawidłowego wpisania Twojego Kodu Partnerskiego, w tym w zakresie, w jakim takie zaniedbanie może skutkować jakimkolwiek zmniejszeniem kwot, które w innym przypadku zostałyby Ci wypłacone zgodnie z niniejszą Umową.

Linki afiliacyjne powinny kierować na stronę promowanego produktu.

Opłaty/prowizje za polecenie i płatność

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do uzyskania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć Specjalny link z Twojej witryny, wiadomości e-mail lub innej komunikacji do https://pozytywnadyscyplina.pl i sfinalizować zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Będziemy płacić prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie zapłacimy prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Możemy płacić tylko prowizje od transakcji generowanych przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Płatności rozpoczynają się dopiero po zarobieniu ponad 20 USD przychodu partnera. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 20 $ , Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za płatności na kontach, które przekroczyły próg 20 USD .

Identifying yourself as a Pozytywna Dyscyplina Affiliate

Użytkownik nie może publikować żadnych komunikatów prasowych dotyczących niniejszej Umowy ani udziału w Programie; takie działanie może skutkować wypowiedzeniem z Programu. Ponadto nie możesz w żaden sposób fałszywie przedstawiać ani upiększać relacji między nami a Tobą, na przykład opracowujesz nasze produkty, twierdzić, że jesteś częścią Pozytywnej Dyscypliny ani wyrażać lub sugerować jakichkolwiek relacji lub powiązań między nami a Tobą lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym poprzez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne cele).

Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem opłat za polecenie i/lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak Twoje obecne zarobki partnerskie przekraczają 20 USD , będziesz otrzymywać płatności co miesiąc. Jeśli od ostatniej płatności nie zarobiłeś 20 USD , wypłacimy Ci w następnym miesiącu po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupują produkty w ramach tego Programu, będą uznawani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które będą naliczane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu, zgodnie z naszymi własnymi politykami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się zmieniać od czasu do czasu. Ponieważ zmiany cen mogą mieć wpływ na Produkty, które wymieniłeś na swojej stronie, nie powinieneś wyświetlać cen produktów w swojej witrynie. Dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się w Twojej witrynie. Na przykład będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za:

– Techniczne działanie Twojej witryny i całego powiązanego sprzętu
– Zapewnienie, że wyświetlanie Specjalnych linków w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym, między innymi, żadnych ograniczeń lub wymagań nałożonych na Ciebie przez stronę trzecią, która hostuje Twoją witryny)
– Dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów opublikowanych w Twojej witrynie (w tym między innymi wszystkie materiały związane z Produktem oraz wszelkie informacje zawarte w Linkach specjalnych lub z nimi powiązane) – Zapewnienie, że
materiały zamieszczone w Twojej witrynie nie naruszać ani naruszać praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub praw własności)
– Zapewnienie, że materiały publikowane w Twojej witrynie nie są oszczercze lub w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie, że Twoja witryna dokładnie i odpowiednio ujawnia, za pośrednictwem polityki prywatności lub w inny sposób, sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych zebranych od odwiedzających, w tym, gdzie dotyczy, że osoby trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i/lub reklamy oraz zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających, a także mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że będąc uczestnikiem Programu, będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, regulacji, zarządzeń, licencji, zezwoleń, orzeczeń, decyzji lub innych wymagań wszelkich organów rządowych, które jurysdykcji nad Tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują obecnie, czy wejdą w życie później, gdy będziesz uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że warunkiem uczestnictwa w Programie będzie przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów (federalnych, stanowych lub innych) regulujących marketingową pocztę e-mail, w tym między innymi ustawy CAN-SPAM Act z 2003 r. inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania Umowy i Programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się w momencie zaakceptowania przez nas Twojego zgłoszenia do Programu i zakończy się po jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron. Ty lub my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, przekazując drugiej stronie pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://pozytywnadyscyplina.pl oraz wszystkie nasze znaki towarowe, szatę graficzną i logo oraz wszystkie inne materiały dostarczonych przez nas lub w naszym imieniu zgodnie z niniejszą Umową lub w związku z Programem. Pozytywna Dyscyplina zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Pozytywna Dyscyplina zwróci wszelkie zaległe zarobki naliczone powyżej$20.

Zakończenie

Pozytywna Dyscyplina ma prawo, według własnego uznania, zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi Pozytywna Dyscyplina , z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta oraz przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub do zapłaty prowizji na Twoim Koncie, jeśli zostały one uzyskane w wyniku oszukańczego, nielegalnego lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. Pozytywna Dyscyplina zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Stosunek Stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy żadnego partnerstwa, spółki joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania ani przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie będziesz składać żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z czymkolwiek w tej sekcji.

granice odpowiedzialnosci

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wtórne (ani utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za skierowanie zapłaconych lub należnych użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu ani jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności ani żadnych dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu realizacji, transakcji lub wykorzystanie handlowe). Ponadto nie gwarantujemy nieprzerwanego i bezbłędnego działania Pozytywnej Dyscypliny oraz nie ponosimy odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek przerw lub błędów.

Niezależne dochodzenie

POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) POZYSKAĆ ​​REKOMENDACJE KLIENTÓW NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB OBSŁUGIWAĆ WITRYNY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE DO TWOJEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB KONKURENUJĄ Z nią. UŻYTKOWNIK NIEZALEŻNIE OCENIŁ UCZESTNICTWO W PROGRAMIE I NIE POLEGA NA ŻADNYM OŚWIADCZENIU, GWARANCJI ANI OŚWIADCZENIU INNYM NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Arbitraż

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym wszelkie rzeczywiste lub domniemane jej naruszenia), transakcjami lub działaniami w ramach niniejszej Umowy lub relacjami użytkownika z nami lub którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych zostaną poddane poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik w jakikolwiek sposób naruszyły lub groziły naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy ubiegać się o nakaz sądowy lub inne odpowiednie zadośćuczynienie w dowolnym sądzie stanowym lub federalnym (a użytkownik wyraża zgodę na niewyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów) lub w dowolnym innym sądzie właściwej jurysdykcji . Arbitraż w ramach niniejszej umowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać zarejestrowane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo,

Różnorodny

Niniejsza Umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych, bez odniesienia do przepisów regulujących wybór prawa. Nie możesz scedować niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca dla stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy oraz będzie obowiązywać z korzyścią dla nich. Nasz brak wyegzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowił zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego wyegzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez Pozytywną Dyscyplinę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Regulamin stanowi całość umowy między Tobą a Pozytywną Dyscypliną i reguluje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Pozytywną Dyscypliną (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Co dalej?

Pobierz darmowy

pierwszy rozdział każdej książki

Sprawdzam
Zapisz się

do naszego newslettera

Zapisuję się
Sprawdź

co dzieje się na naszej grupie na FB

Sprawdzam

Zobacz również

crossmenu