Koszyk
Produkt dodany do koszyka Produkt zaktualizowany Produkt usunięty z koszyka Brak produktu na magazynie Podaj prawidłową ilość

Brak produktów w koszyku.

Jak być dobrym i skutecznym nauczycielem? Szkolenie bazowe dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Prowadzi: Olga Pośpiech

Daty i godziny: 16 i 23 lipca w godzinach 9:00 - 15:00

Miejsce: Wodzisław Śląski

CENA: 

690.00 

*ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z VAT NA PODSTAWIE PODPISANIA OŚWIADCZENIA O TYM, ŻE UCZESTNIK SZKOLENIA JEST NAUCZYCIELEM, A ŚRODKI POCHODZĄ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

Cel warsztatu:

● przybliżenie nauczycielom koncepcji poczucia przynależności jako znaczącego sposobu na zwiększanie pozytywnych kompetencji dzieci i zmniejszanie liczby ich negatywnych zachowań;

●  pokazanie, jak dostrzegać i rozwijać potencjał dzieci i zaprzęgać go do wspierania codziennej pracy nauczyciela;

●  danie nauczycielom okazji do bezpośredniego doświadczenia działania technik Pozytywnej Dyscypliny i możliwości wdrożenia ich w życie już następnego dnia;

●  zachęcenie ich do przyjrzenia się swoim celom wychowawczym, metodom wykorzystywanym do ich osiągnięcie i ocenia własnej skuteczności.

 

Jeśli jako nauczyciel czasami:

✓ nie wiesz, dlaczego niektóre dzieci zachowują się źle i w związku z tym czujesz irytację, bezradność, zniechęcenie lub niechęć,

✓ masz poczucie, że nie jesteś skuteczny i że czasem „walczysz z dziećmi o władzę”,

✓ widzisz, że dzieci nie współpracują lub nie biorą odpowiedzialności za swoje zachowania,

✓ dziwisz się, że dzieci nie dostrzegają twoich dobrych intencji.

 

Na tym warsztacie dowiesz/ nauczysz się:

✓ jakie są powody złego zachowania dzieci i jak sobie z nimi skutecznie radzić,

✓ jak mówić, by dzieci słuchały i słyszały, co do nich mówisz,

✓ jak zyskiwać współpracę dzieci,

✓ jak uczyć dzieci wartościowych umiejętności społecznych i życiowych, takich jak: współpraca, rozwiązywanie problemów, zaangażowanie,

odpowiedzialności, etc.,

✓ jak uczyć dzieci rozwiązywać własne problemy, budować wewnątrzklasowe poczucie wspólnoty i dzięki temu zyskiwać więcej czasu na uczenie.

4 bloki tematyczne:

1. Pozytywne podejście, w szkole m.in. "budowanie Pozytywnej Dyscypliny w klasie i szkole", styl lidera, uprzejmy i stanowczy.

● Czym jest Pozytywna Dyscyplina? Krótka historia i Podstawowe założenia. Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci

● Pozytywna Dyscyplina jako system społeczno emocjonalnego kształtowania osobowości

● Jakim jesteś liderem? Styl autorytarny. Styl przyzwalający. Styl Pozytywnej Dyscypliny

 

2. Dlaczego dzieci zachowują się źle, jak interpretować ich zachowanie. Jak reagować i zapobiegać trudnym zachowaniom.

● Ludzki mózg. “Trzy mózgi” i ich wpływ na umiejętności i zachowanie.

● Istota przynależności i jej wpływ na zachowanie dziecka.

● Jakie założenia stoją za zachowaniem dziecka – metafora góry lodowej.

 

3. Jak skończyć z karami i nagrodami i uzyskać długofalowe rezultaty pracy wychowawczej.

● Jak wspierać zniechęcone dziecko do konstruktywnych zachowań.

● Jak sprawić, że każde dziecko czuje się ważne. Listy klasowych obowiązków.

● Dlaczego kara nie działa? Co w zamian? Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Naturalne konsekwencje. Logiczne konsekwencje.

● Pułapka Logicznych Konsekwencji. Kiedy logiczne konsekwencje są dobrym, a kiedy złym rozwiązaniem.

 

4. Zachęta kontra zniechęcenie oraz budowanie pozytywnej komunikacji i konstruktywne chwalenie.

● Jak motywować, by nie zniechęcać. Unikanie błędów.

● Motywowanie. Czym różni się zachęta od komplementów.

● Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

Jakie korzyści przyniesie to szkolenie?

Dzięki Pozytywnej Dyscyplinie nauczyciele:

● wiedzą, dlaczego dzieci zachowują się źle i umieją temu zaradzić;
● znają setki różnych sposobów na większe zaangażowanie dzieci w pracę, w życie społeczności i w pomoc innym, zwiększanie ich poczucia odpowiedzialności i wzmacnianie poczucia własnej wartości;
● potrafią dotrzeć do najtrudniejszych uczniów i skłonić ich do współpracy;
● wiedzą, że zmiany w funkcjonowaniu dzieci są długofalowe, a zdobyte życiowe kompetencje przekładają się na sukcesy w szkole i dalszym życiu.

Korzyści dla uczniów:

● Czują się ważni i potrzebni, a to naturalnie zwiększa ich zaangażowanie w życie klasy/szkoły;
● Widzą w nauczycielu autorytet i ufają mu, ponieważ wiedzą, że jego celem jest wspieranie, a nie wzbudzanie poczucia winy, wstydu lub powodowanie bólu;
● Czują się kompetentni, poprawiają się ich relacje w grupie;
● Poprawiają swoje wyniki akademickie;
● Zmniejsza się u nich poziom stresu,  a to wpływa na poprawę zachowania i osiągnięć w nauce.

Korzyści dla szkoły:

● Zmniejszenie liczby niepożądanych zachowań w szkole;
● Poprawa atmosfery i relacji w klasach zarówno między nauczycielami a uczniami, jak i pomiędzy samymi uczniami, dzięki rozwijaniu umiejętności związanych z komunikacją, rozwiązywaniem problemów i uczeniem się na błędach.
● Budowanie pozytywnego wizerunku zaangażowanej szkoły, otwartej na nowe, sprawdzone metody pracy;
● W przyszłości będziemy oferować certyfikaty POZYTYWNEJ DYSCYPLINY dla szkół, które przeszkolą swoją kadrę w zakresie stosowania tej metody i będą z niej korzystać.

Korzyści dla rodziców:

● Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu dla rodziców z zakresu POZYTYWNEJ DYSCYPLINY;
● Poprawa w zakresie rozwoju poznawczego ich dzieci;
● Rozwijanie kompetencji miękkich u ich dzieci.

O prowadzącej:

Olga Pośpiech od ponad 4 lat wspiera rodziców i nauczycieli, pomagając im budować wartościowe relacje z dziećmi, ucząc empatycznej komunikacji i skutecznej współpracy. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia Pozytywnej Dyscypliny (jest certyfikowaną edukatorką tego podejścia), założenia pedagogiki Marii Montessori(ukończyła roczny kurs montessoriańskiej pedagogiki przedszkolnej) i rodzicielstwa bliskości. Dzieli się także swoim 6-letnim doświadczeniem, zdobytym na stanowisku
dyrektorki niepublicznego przedszkola Montessori. Prowadzi zarówno warsztaty dla rodziców, jak i szkolenia dla rad pedagogicznych. Lubi czytać, przede wszystkim książki o rodzicielstwie i rozwoju osobistym. Prywatnie jest mamą dwóch synów (10 i 12 lat).

Wysyłka

Bezpieczna płatność: 
Przelewy24

Potrzebujesz pomocy?

Wyślij maila: [email protected]
crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram